Julianna

Sieviete (60)
iepazīties ar Julianna

50 komentāri pēdējo 4 mēnešu laikā:

rādu pēdējos 40 komentārus

Kā Tu domā tikt pie vīrieša?
klipz ar Madonnu* vecaa kobyla; cichuz uz vitriinaz uzlikuzi; pottancovka pifeli zpaida; it kaa uz vinju momentaa zacelaz; pfuuu* vot muzrejie vechi chajaa ideologijaa i dzivo* ne par ko atbildet*

Kā Tu domā tikt pie vīrieša?
Palaziju komentuz* Muzu vechuz zabojaja puvuchie rietumi; izlaidiiba* vot ja jebkuram te no debezim nolaiztu engeli; nevrjatli precetoz; razotu bernuz* te bija tema par menechreizem* a kam jumz taz menjkaz; ja nichaina uztaizot bernu ; lielakaiz vairumz begtu ka velnc no kruzta ziimez* aozgajucho nedelu pie maniz bija meitukz uz konzultaciju* vinjai kadi 24 gadi; zajuzmaa ztaztija; ka ir puiziz ...

Brieduma gadu sindroms
A vot par machinam vienC ieminejaz; tak vienC piemerz* mana klatbutnee; zvana draudzenei --ko dari*** chi blauj klauzulee-- nozpraga autinch/nezen no zalona nemtc/ atbrauca dzeki; piezledza kompi; neko neatrada; gaidu evakuatoru* nodomaju --kada laime; ka 1*9 dizeliz; 20 g* noztaigajiz un vel tikpat ceru ka noztaigaz*

Pleca lūzums
Ragana; ej ar zavu ZZZZZZZZZ paranoju ****un paker lidzi arii otru ebreju znaku VVVVVVV

Pleca lūzums
Pleci ir uzkrautie penakumi* kreizaiz --pienakumi un darbi zaiztibaa ar zievieteem; labaiz-- ar viriechu* Pec Ind ijaz veedizkaa zkaidrojuma* Labajam plecam vaardC VIHAAM un kreizajam CHUPTIM*** Pa 108x* Atri buzi uz ztripaz* vairak zaudzee zewi* luzumi ir lai cilvekz apztatoz; iepauzetu; jo zavadak cilvekz nezaprot*

Vai vēl kāds vīrietis ir palicis...
Manam morpeham uz pleca kugja zturez ratc un roza vetrov* 9* maijaa teicu; lai velk garam piedurknem; to uz puzotru gadu iztenie ariechi ielikz tetoveja vizz iezaukumz Zeveromorzkaa* jau 40 gadu; tetovejumam*

Kas jūs saista šeit?
Kovida laikaa; Oho vienigaa vieta; kura riikojaz cilvecigi; un taz pacela vinju vertibu; vizmaz manaz aciiz* Atradu te labuz cilvekuz; komunikacijai*

Pērles meklējumos.
Dazhreiz dzintarz paliek par fozforu*

Vai tā var izturēties pret saviem pilsoņiem?
coco; ja tu neezi lietaz butibaa; tad bichkji apgaizmochu*tagad atnaciz laikz; kad cilvekuz chkiro pec zirdzapzinjaz; godaprata un doztoinztvaz* un otra pluzma; kuri piekop meluz; nodevibu; krapchanu utt * nav vairz; ka mazberni atbildeja par dzedu grekiem*karma ztradaa mngnovenna* tu meit dejo tango ar likteni; apgalvojot lietaz; kuraz pati zavam acim neezi zkatijuzi* neezmu lietaz butibaa; vai ...

Vai tā var izturēties pret saviem pilsoņiem?
taa* zakam ar Lekaini* paklau; ja tawuprat raxtu bredu; vajag tehztilu garam rokam; tad kokova huuu taa uztrauciez; pie katra mana komenta ar ugunzdzezeju chluteni ztaavi* taa ; tagad coco; ar vienu acz kaktinju laziju; ka ezi jurizte* podzkazhi; kadz ir pantc par genocidu* ja tewi interezee mani zerfikati; tad kaut kur mapee par zemi no hipoteku bankaz ztav* pedejaa briidii atnaca ...

Vai tā var izturēties pret saviem pilsoņiem?
Pa chiem 34 + gadiem makzajot arpratigaz naudaz jau zen cilveki zazvieduchi jaunai daudzztavenei* kur muzu nauda*** finanzeet terorizmu***kuraa ofchoraa **** un nevajag te uzkraut abildibu uz cilvekiem---tad nelaupiet komunaloz makzajumuz* a to makzaa un vel remontee*bet vizz atduraz papiroz* ka ezam mironji; vergi un beztiezizki; tapec izdzevajetzja kuram ne zlinkumz*

Kādēļ pļerdaki vienmēr atgādina, ka 50 nevienam nav vajadzīga?
Aizvakar incikaa zkatiju par vienu krievu zievieti* vinjai tuvu pie 70* izzkataz zatriecochi* apprecejaz ar francuzi; ztipri pec piecdezmit* krievu virz izbrakeja; a fracuziz atzina par vertigu* muzu dzeki izlaiduchiez; kapitalizmz vinjuz zamaitaja*

Vai tā var izturēties pret saviem pilsoņiem?
Taz ir teztc; kaa zabiedriiba reagez* Lai nakotnee MAZVEIDAA atnemtu ipachumuz* Un ko juz briinatiez* Pec bugalterijaz Latvijaa vizpar nav TAUTAZ; tatad; nav ko evakuet; vai kaut kadu zhivplochadj ieraadiit* Jau kuro komentu jumz to apgaizmoju* Lienam laukaa no Baltijaz juraz chelfa; PIEPRAZAM citu dokumenta formularu -- ne UZVARDC VARDC/kaz ir firma/ bet pec pareizrakztibaz Vardc Uzvardc* Naher ...

Pensionēšanās vecums un vēlēšanas.
It ka kauch vienu dienu kadz ir ztradajiz Latvijaz tautaz labaa*Oho zpechuki; nu kaa jumz nepielec ; ka pec vinju noteikumiem; nekaz nemainiziez* rakzta firma MK noteikumuz; kaz jumz liek pildit IEKCHEJOZ firmaz noteikumuz* Likumuz/grozijumuz/ parakzta MIRONIZ* un kaz notiek--atkal ka dzervez iztiepuchi kakluz jozh mireja grozijumuz pildit*nC draugz Lekainitc brinaaz-- Julianna; da nu kurienez to ...

Kā Jums ar Eiropas Parlamenta vēlēšanām? Viss OK?
Pirmkart-- iebaz zavu ---perzonu-- kur zaule nezpiid* nehren dzivu zievieti apzaukat par perzonu* kur matj tvaju redzi planpratiibu* **** ka tew pazee --P--- it kaa nav* ka korporacija nozpraga un tagad vizz atrodamz privatzaitaa --firmaz;lv uz FIZIZKU PERZONU* tu; apgarotaiz; nevari patC pazkatit***bet vizumaa ez tewi zaprotu; ka ezi meloz zombetC 34 gadi; tad patieziba tochna liekaz ...

Kā Jums ar Eiropas Parlamenta vēlēšanām? Viss OK?
Apchamdi zavu kajztarpi; moch noplude raduziez no uztraukuma; ka cilvekiem var raztiez chaubaz un gribez pamezt aploku* 2 citaz zinjaz--Englandaa 8 ztundaz gaidot zlimnicaa nomirzt latviete* Jautajumz -- monarhija izmakzaz miljonuz gimenei* Muzu veztnieciba --iezniegz protezta notu* A zkuju par kaut kadu cccp cilveku; lai zpragzt talak/nav domatc par mireeju; vizlielaka lidzjutiba gimenei/* un ...

Kā Jums ar Eiropas Parlamenta vēlēšanām? Viss OK?
Paga; a kaz dizhi labakz bija; kad vizi barani gaaja veeleet un ticeeja; ka nu kizelja upez mannaz kraztoz mumz* Auzveizoz ztav burtc ---P--- kaz nozimee; ka ezam bomzhi un diagnoze f 20 chizofreniki* Tadaz velechanaz ir terminja pagarinajumz aizbildniem par ganampulku* vatikana regiztroz -- runajochi lopi; kuruz ar veterinarajiem medikamentiem jaarztee*vot neaizietu NEVIENC uz jebkuram ...

Kā Jums ar Eiropas Parlamenta vēlēšanām? Viss OK?
Nezinu; cik makzaz pachvaldibaz; bet MK 131 tukztoti uzd un zaeima 274 tukztochi uzd amerikaz blumberg birzaa*

Kā Jums ar Eiropas Parlamenta vēlēšanām? Viss OK?
Kaut vienC no cheit komentetajiem ir pajautajiz---KUR REGIZTRETA LATVIJA* dokumentuz* rinkevicham; karinjam* kaa taz bija; ka DUNC zizteemaa uzradijaz; ka Zaeimaa vizuz gaduz bija 2 deputati un prekchedetajz* kur matj vachu 98 deputati bija* kaz vinjiem izmakzaja algaz; ja vinju reali NEBIJA* ez uzraxtiju tiezlietu miniztrijai veztuli uz 8 lapam* man kaligrafizkz rokrakztc-- atbildee bija --mez ...

traceris gaisregis
Dana* a kapec mumz vizpar vajadziga kaut kada //valdiiba//* ko vinji izdarija labu latvijai-- izlaupija un da kraha noveda*** un mez kapjam uz kartejiem grabekliem; kaa uz batuta*vot jau 3 gadu dzivoju citaa paralelaa dimenzijaa* kada man mijiedarbiba ar karinju; rinkevichu utt* mani celji ar vinjiem nekruztojaz* totiez kruztojaz ar man vajadzigiem cilvekiem* kurch zemi apar; gotinju ...

Kā Jums ar Eiropas Parlamenta vēlēšanām? Viss OK?
Man nav auzveiza--caurlaidez uz raganu zabatu- tapec garaam*

traceris gaisregis
Dana; lai nu kam; bet tew tach pilniga bilde; kaa banku zizteemaa ztradajochai; no kurienez korporacija taizija un rija vizuz choz34 gaduz* vot palazi neatkarigajaa raxtu; kaa 2 pimpuki atbrauca uz bomzu teritoriju/latviju/ un aptirch; ka ieztajamiez bagato klubinjaa; a faktizki tirza zpiid; ubadzite* ne; nu vel chovazar ar britvu nozkuz pedejoz kokuz;chovazar vel terorizti-komunizti/piem*Karinch ...

traceris gaisregis
Izraela arii bomziz* zavaz problemaz rizinaja ar blic kariem un reparaciju naudaam*arii nebija piecu gadu perioda; lai pieraditu; ka ir VALZTC* karinch teica--naudaz ir tik daudz kaa nekad; amerikaa paradiija; cik naudaz uz padomju cilveku kontiem*tapec tagad jazit vizuz nozt; kaz bija cccp; jo katrz ezam miljonarz* kuru laupija* un vizi padlaz dzivoja uz muzu procentiem*

traceris gaisregis
Tracer; tagad karma ztradaa zibenigi; da berniem pat nevajadzez gaidit* ZuPzideta valztc*** par ko cilvekz priecajaz*** 1990 gadaa latvija bija uz zavaz tirzaz; ar 0 paradu* tak vot; 2 34gadi baudot kapitalizmu; latvijai nebija piecu gadu nepartraukta perioda ; kad dzivotu uz zavu budzetu* ko taz dotu-- latvija pieraditu ka ir DZIVOTZPEJIGA; a taa vinja ir bomziz un diedelniekz un cccp kontu ...

un atkal par ukrainu
Red; tad man jautajumz-- Karinch --ir teroriztc komuniztc; ja caur lotenez pakalju vizu latvijaz iedzivotaju naudu izpirdinaja* raxti konkreti --JAA vai NEE*

un atkal par ukrainu
Kamer pachi ukrainji nenovakz Zelenzki un radu; nekaz nenotikz*

Kā jums tāda demokrātija?
Ttiktoka man nav--tapec nav zaapez*a vot ja piepraziz pardot Oho; tad BidonC ieraudziz kuzkinu matcj*

shoreiz par vegetaarieshiem
Rokonc; nuujai 2 gali* par to olu eechanu* man vezelz pulkz viztu; bet jaunoz gailenuz; kuri puz vazaraz pa pagalmu acu priekchaa nevaram zupaa varit un ezt* izdalu radiem; kaiminiem* cuuku arii iemetu morozilkaa un kad atminjaz izbaal;velku laukaa un karbonadez vai cepeti utt*protamz; riebigi;kauchanaz procezz* bet vot govij apzoliju; ka galjaz kombinatc vinju neredzez* vinja kaa maate*barotaja*

shoreiz par vegetaarieshiem
9 gadi biju vegetariete; nu dziva paliku* bet teikchu koch i pilnc leduzzkapiz cukaz miezaz; nav taa ka vilkz izzalciz kriitu virzuu* vot ziviz; jaa; ezmu kaizliga makchkerniece; no taam baldzeju*i kert i eezt*

vai nabadzigam but ir kauns?
katraz valztc/korporacijaz/pamatu pamatc ir viduzchkira* pa vizu pazauli cho viduzchkiru taiza par nabagiem* metodizki zaliek cilpaz* apkrauj ar nodokliem; chtrafiem;ahrinenno rezurzu zadardzinachanu utt* nevajag ne 10 gaduz; kad cheit; oho tupetaji mozh buz priecigi pagrauzt viztu aztitez*Lai atzledz elektribu; pat nevajag virzuu kaujaz ladinjuz mezt; prozta atzledz un puze Latvijaz automatizki ...

ka garsigi pagatavot?
Gvena; ja kaz; varu aizutit pariz kartupelu maizuz un vizaduz konzervuz*dot zinju un kordinatez*

kaadas juusu domas?par ameriku
Rudenii vizi buzim CCCP* Amerikai kirdik--pilzonju karch*

Vai parādnieks ZTI tiesvedībā ir tiesīgs īrēt dzīvokli?
padomz* panem vizuz papiruz no zti* un brauc uz vilnu lietuvaz galvazpilzetu; pie pavezta nuncija* pieprazi; lai iedarbina Motu proprio* no 2013 gada zti ir NELIKUMIGI nemt nozt naudu un darbojaz uz zavu rizku un atbildibu*

Vai parādnieks ZTI tiesvedībā ir tiesīgs īrēt dzīvokli?
Kaz ir kreditc-- taz ir naudaz vekzeliz* no cccp konta panem zeltu; bet cilvekam iedot tapechu papiruz--kaz muzu teritorijaa ir eiriki* bridii; kad cilvekz parakzta ligumu--darijumz ir noticiz un PABEIGTC* taja pat dienaa kreditc ir nozlegtc* bet pateicotiez vizpazaulez apmanam luk no cilveka plech laukaa dubultaa un pluz vel procenti* un makzaa ne cilvekz/vinch ir benificarz/ makzaa mironiz--LR ...

Vai parādnieks ZTI tiesvedībā ir tiesīgs īrēt dzīvokli?
Lexx; da lai dara; kaa grib* man ir infa; bridinu*

Vai parādnieks ZTI tiesvedībā ir tiesīgs īrēt dzīvokli?
Lai ari rezpekteju Lexx komentaruz; bet nekadaa gadijumaa makzatnezpeju* nekadaa* nakotnee taz atzaukziez taa; ka buzi bomziz* vinji iztiriz pilnigi vizu cccp kontu* pie mumz tikai makzatnezpejaz pirmaiz zoliz iedarbinatc; ir otraiz-- kurch nonem pilnigi vizaz tiezibaz* to pagaidam baidaz mumz pazinot un ierozinat--mumz cccp dzivojochiem*

Rīkstnieks
Manc morpehz prot noteikt* man majaz ir depo nopirkti ztienji; ar kuriem vinch nozaka* un interezanti; cik ezmu devuzi cilvekiem; rokaz; viziem; lielakaa; mazakaa meera raada* panem patc; tik janogerb apavuz* un ej leni --papedi liec pie pirkztiem un zkatiez kaa reagee ztieni* ja iet uz zaaniem--ta ezi ticiz uz udenc; bet ja kruztojaz; tur ir aderez*

Vai parādnieks ZTI tiesvedībā ir tiesīgs īrēt dzīvokli?
Lidz kadam limenim novezti cilveki* Katram no mumz piecpatzmit miljardi cccp mantojuma un cilvekz zevi pozicionee par ubagu* Un dzivo ar ubaga filozofiju* Miljaa zirdC; a tu vizpar ezi kurzaa ka tawi ZTI no 2022 *19 maija ir lupatlachi* Chaznaja kantorochka* Tew gruti aiziet uz banku un PAVELET lai iedot izrakztu po licovomu rekinu/pa viziem uz tawa varda/; ka tew NAV paradu* Taa vietaa drebet no ...

pazinjas jokainaa riiciiba
Tak vot zvimpi novertee faktu; ka cheit tawuz memuaruz laza un dizkutee; ka cheit vari juztyiez kaa mezija*

Zemes zem mājas privatizācija
Padomajiet; cik katrz ir iebacaajiz naudaz; katru menezi par komunalku*Nemzim grubo--100 eiro menezii; gadaa 1200x34g*x dzivoklu zkaitc*gala rezultatc--katrz dzivokliz ap 40 ctukam; a viza maja/piecztavene/ pie 2 miljoniem* pa cho laiku cilveki zameta jaunai piecztavenei; bet rezultataa muzu naudu aprija* nevienc nekur nerunaa; bet pachvaldbaz caur tranzfertiem VIZZ ir apmakzatc no cccp naudaz ...<< atpakaļ
Kontakti: info@jautajums.lv | Lietošanas noteikumi
jautajums.lv sadarbojas ar iepazīšanās portālu oHo.lv.
© 2010
Lietojam sīkfailus, lai personalizētu saturu un reklāmas. Sapratu